Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

14. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld och Charles Tannock yttrade sig om de ändringar av arbetsplanen som talmanskonferensen hade föreslagit (se föregående punkt).

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden april (PE 439.802/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Föredragningslistan för förmiddagen skulle ordnas på följande sätt:

kl. 9–11: uttalanden av rådet och kommissionen om flygtrafiken i Europa

kl.11–13: uttalande av José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010 samt uttalande av kommissionen om samordning av humanitärt bistånd och återuppbyggnad i Haiti.

Ingen omröstning skulle hållas.

Onsdag

Ingen omröstning skulle hållas.

Torsdag

Sammanträdet skulle utgå.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy