Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk

15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
CRE

Předseda upřesnil způsoby přidělování řečnické doby v rámci jednominutových projevů.

Vystoupil John Bufton upozornil na problémy spojené se změnami plánu práce, zejména odložení všech hlasování na zasedání, které se bude konat 6. května 2010, tj. v den konání legislativních voleb ve Velké Británii (předseda vzal vystoupení na vědomí).

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, posledně jmenovaný k přidělování řečnické doby, Jörg Leichtfried a George Sabin Cutaş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Vystoupili: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth a Malika Benarab-Attou, která vystoupila k rozdělení řečnické doby.

Právní upozornění - Ochrana soukromí