Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 19. april 2010 - Strasbourg

15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
CRE

Formanden præciserede bestemmelserne for tildeling af taletid i forbindelse med indlæg af et minuts varighed.

John Bufton tog ordet angående problemerne i forbindelse med ændringerne af arbejdsplanen, navnlig udsættelsen af samtlige afstemninger til mødet den 6. maj 2010, idet der afholdtes valg i Storbritannien denne dag (formanden noterede sig dette).

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, sidstnævnte for a vende tilbage til spørgsmålet om tildeling af taletid, Jörg Leichtfried og George Sabin Cutaş.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Talere: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth og Malika Benarab-Attou, sidstnævnte om fordelingen af taletiden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik