Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg

15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
CRE

Puhemies täsmensi puheaikojen jakamisessa minuutin puheenvuoroissa noudatettavaa menettelyä.

John Bufton käytti puheenvuoron, jossa hän otti esille ongelmat, jotka liittyvät käsittelyjärjestykseen tehtyihin muutoksiin ja erityisesti kaikkien äänestysten siirtämiseen 6. päivään toukokuuta 2010, jolloin Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestään parlamenttivaalit, pidettävään istuntoon (puhemies pani asian merkille).

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, joista viimeksi mainittu viittasi puheaikojen jakamiseen, Jörg Leichtfried ja George Sabin Cutaş.

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

Puheenvuorot: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth ja Malika Benarab-Attou, joista viimeksi mainittu kommentoi puheaikojen jakamista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö