Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
Stenograma

Pirmininkas patikslino kalbėjimo laiko skyrimo tvarką, kai sakomos vienos minutės kalbos.

Kalbėjo John Bufton, kuris paminėjo problemas dėl pasikeitusios darbų programos, ypač dėl to, kad visi balsavimai perkelti į 2010 m. gegužės 6 d. posėdį; tai diena, kai Didžiojoje Britanijoje vyks parlamento rinkimai (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, kuris vėl palietė klausimą apie kalbėjimo laiko skyrimą, Jörg Leichtfried ir George Sabin Cutaş.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth ir Malika Benarab-Attou, kuri paminėjo klausimą apie kalbėjimo laiko paskirstymą.

Teisinė informacija - Privatumo politika