Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 19. aprīlis - Strasbūra

15. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
Stenogramma

Sēdes vadītājs precizēja kārtību, kādā tiek dots vārds, lai uzstātos ar vienu minūti ilgu runu.

Uzstājās John Bufton, kurš atgādināja problēmas, kas saistītas ar darba kārtības izmaiņām, it īpaši ar visas balsošanas pārcelšanu uz 2010. gada 6. maiju, kad Lielbritānijā notiek vēlēšanas (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, kurš vēlreiz pievērsās kārtībai, kādā tiek dots vārds, Jörg Leichtfried un George Sabin Cutaş.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth un Malika Benarab-Attou, kura izteicās par uzstāšanās laika sadali.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika