Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen förklarade hur talartiden fördelades i samband med anföranden på en minut.

Talare: John Bufton påtalade problem som uppstod på grund av ändringarna i föredragningslistan, särskilt det faktum att samtliga omröstningar skjöts upp till sammanträdet den 6 maj 2010, samma dag som det brittiska parlamentsvalet (talmannen noterade detta).

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, den sistnämnde för att åter ta upp frågan om fördelningen av talartiden, Jörg Leichtfried och George Sabin Cutaş.

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

Talare: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth och Malika Benarab-Attou, den sistnämnda yttrade sig om fördelningen av talartiden.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy