Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0110/2010

Ingivna texter :

A7-0110/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 16
CRE 19/04/2010 - 16

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.37
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0127

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

16. Befogenhet att delegera lagstiftning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om befogenheter för delegering av lagstiftning [KOM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jo Leinen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, och Hans-Peter Martin, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Maroš Šefčovič och József Szájer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy