Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0024/2010

Внесени текстове :

O-0024/2010 (B7-0205/2010)

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 17
CRE 19/04/2010 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург

17. Авиационна безопасност: „черен списък“ на ЕС (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0024/2010) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Авиационна безопасност: прилагане на Регламента относно "черния списък" на ЕС (ЕО № 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (в качеството на заместник на автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Christine De Veyrac, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jörg Leichtfried и Franz Obermayr.

Изказаха се: Silvia-Adriana Ţicău и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Изказа се Franz Obermayr, за да обърне внимание на държанието на Hans-Peter Martin, което той счита за неприемливо, по време на едноминутните изказвания.

Правна информация - Политика за поверителност