Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0024/2010

Ingivna texter :

O-0024/2010 (B7-0205/2010)

Debatter :

PV 19/04/2010 - 17
CRE 19/04/2010 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

17. Flygsäkerhet: EU:s svartlistning av lufttrafikföretag (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0024/2010) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Flygsäkerhet: tillämpning av förordning (EG) nr 2111/2005 om den "svarta listan" (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Christine De Veyrac för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Mathieu Grosch, Fiona Hall och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jörg Leichtfried och Franz Obermayr.

Talare: Silvia-Adriana Ţicău och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Franz Obermayr påtalade Hans-Peter Martins beteende, som han betraktade som oacceptabelt, under anförandena på en minut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy