Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0035/2010

Ingivna texter :

A7-0035/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 18
CRE 19/04/2010 - 18

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.33
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0123

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

18. Avgifter för luftfartsskydd ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Hans-Peter Martin, gjorde ett personligt uttalande till följd av Franz Obermayrs inlägg under den föregående debatten (punkt 17) och Ioan Mircea Paşcu yttrade sig om debatternas förlopp.

Talare: Artur Zasada för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu och Thomas Ulmer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu och Franz Obermayr.

Talare: Andris Piebalgs och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy