Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0030/2010

Внесени текстове :

A7-0030/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.34
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0124

Протокол
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург

19. Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Докладчик: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Sergio Paolo Francesco Silvestris, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer и Jörg Leichtfried.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Saïd El Khadraoui.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност