Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0030/2010

Ingivna texter :

A7-0030/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.34
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0124

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

19. Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, som ersatte föredraganden, presenterade betänkandet.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann och Inés Ayala Sender.

Talare: Andris Piebalgs och Saïd El Khadraoui.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy