Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2095(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0114/2010

Ingivna texter :

A7-0114/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 20
CRE 19/04/2010 - 20

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.38
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0128

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

20. Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 [KOM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Georgios Koumoutsakos för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Jean-Paul Besset för Verts/ALE-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău och Georgios Koumoutsakos.

Talare: Andris Piebalgs och Peter van Dalen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy