Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0028/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0028/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.39
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0129

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

21. Europeana - τα επόμενα βήματα (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Εκθεση σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Η Helga Trüpel (εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Γεώργιος Παπανικολάου, Petra Kammerevert και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου