Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2158(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0028/2010

Ingivna texter :

A7-0028/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.39
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0129

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

21. Europeana – nästa steg (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om Europeana – nästa steg [KOM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Neelie Kroes (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy