Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0060/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0060/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 23
CRE 19/04/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.41
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

23. Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Εκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Ο Stéphane Le Foll (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies et Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου