Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0060/2010

Ingivna texter :

A7-0060/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 23
CRE 19/04/2010 - 23

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.41
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0131

Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

23. EU:s jordbruk och klimatförändringen (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om EU:s jordbruk och klimatförändringarna [SEK(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy