Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург

24. Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специален преглед на състоянието [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah и Czesław Adam Siekierski.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност