Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg

24. Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (lühiettekanne)
CRE

Raport põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll [KOM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika