Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg

24. Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting (korte presentatie)
CRE

Verslag over landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid