Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r. - Strasburg

24. Dokładniejsze ukierunkowanie pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi (krótka prezentacja)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rolnictwa na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (sprawozdawca) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności