Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg

24. Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (stručná prezentácia)
CRE

Správa o poľnohospodárstve v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (spravodajca) predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia