Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2155(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0051/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0051/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0172

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

25. Απλοποίηση της ΚΓΠ (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Ο Richard Ashworth (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski και Peter Jahr.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου