Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 6.Petice
 7.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 8.Boj s rakovinou prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)
 9.Poslanecká imunita
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Ověření pověřovacích listin
 12.Postoje Rady v 1. čtení
 13.Prohlášení předsednictví
 14.Plán práce
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Přenesení zákonodárné pravomoci (rozprava)
 17.Letecká bezpečnost: seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy (rozprava)
 18.Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy ***I (rozprava)
 19.Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) ***I (rozprava)
 20.Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (rozprava)
 21.Europeana – další postup (krátké přednesení)
 22.Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat2006–2010 (krátké přednesení)
 23.Zemědělství EU a změna klimatu (krátké přednesení)
 24.Zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (krátké přednesení)
 25.Zjednodušení SZP (krátké přednesení)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (145 kb) Prezenční listina (36 kb) 
 
Zápis (139 kb) Prezenční listina (18 kb) 
 
Zápis (216 kb) Prezenční listina (57 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí