Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 4.Κατάθεση εγγράφωv
 5.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 6.Αναφορές
 7.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 8.Καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 9.Κοινοβουλευτική ασυλία
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Έλεγχος των εντολών
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Δηλώσεις της Προεδρίας
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (συζήτηση)
 17.Ασφάλεια των αερομεταφορών: μαύρη λίστα της ΕΕ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (συζήτηση)
 19.Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 20.Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)
 21.Europeana - τα επόμενα βήματα (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (σύντομη παρουσίαση)
 24.Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Απλοποίηση της ΚΓΠ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (170 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (150 kb) Κατάσταση παρόντων (18 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου