Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 6.Petitsioonid
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 9.Parlamendiliikme puutumatus
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Volituste kontrollimine
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 13.Presidentuuri avaldused
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Seadusandliku delegeerimise volitused (arutelu)
 17.Lennundusohutus: lennuettevõtjate kohta koostatud ELi must nimekiri (arutelu)
 18.Lennundusjulgestustasud ***I (arutelu)
 19.Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I (arutelu)
 20.Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (arutelu)
 21.Europeana – järgmised sammud (lühiettekanne)
 22.Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (lühiettekanne)
 23.ELi põllumajandus ja kliimamuutused (lühiettekanne)
 24.Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (lühiettekanne)
 25.Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (141 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) 
 
Protokoll (140 kb) Kohalolijate nimekiri (18 kb) 
 
Protokoll (218 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika