Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 6.Vetoomukset
 7.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 9.Parlamentaarinen koskemattomuus
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Valtakirjojen tarkastus
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 13.Puhemiehen julkilausumat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Säädösvallan siirtovaltuus (keskustelu)
 17.Lentoturvallisuus: toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo (keskustelu)
 18.Ilmailun turvamaksut ***I (keskustelu)
 19.Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadinta) ***I (keskustelu)
 20.EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (keskustelu)
 21.Europeana – seuraavat askeleet (lyhyt esittely)
 22.Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (lyhyt esittely)
 23.EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (lyhyt esittely)
 24.Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (lyhyt esittely)
 25.YMP:n yksinkertaistaminen (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (145 kb) Läsnäololista (36 kb) 
 
Pöytäkirja (147 kb) Läsnäololista (18 kb) 
 
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (56 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö