Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 4.Ingekomen stukken
 5.Vervallen schriftelijke verklaringen
 6.Verzoekschriften
 7.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Strijd tegen borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 9.Parlementaire immuniteit
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Onderzoek geloofsbrieven
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Verklaringen van de Voorzitter
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Bevoegdheidsdelegatie (debat)
 17.Veiligheid van de luchtvaart: Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen (debat)
 18.Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart ***I (debat)
 19.Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) ***I (debat)
 20.Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (debat)
 21.“Europeana” – de volgende stappen (korte presentatie)
 22.Evaluatie en beoordeling van het actieplan welzijn van dieren 2006-2010 (korte presentatie)
 23.De EU-landbouw en klimaatverandering (korte presentatie)
 24.Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting (korte presentatie)
 25.Vereenvoudiging van het GLB (korte presentatie)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (145 kb) Presentielijst (36 kb) 
 
Notulen (148 kb) Presentielijst (18 kb) 
 
Notulen (219 kb) Presentielijst (56 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid