Indiċi 
Minuti
PDF 225kWORD 147k
It-Tnejn, 19 ta' April 2010 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 6.Petizzjonijiet
 7.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 8.Il-ġlieda kontra l-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 9.Immunità parlamentari
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 11.Verifika tal-kredenzjali
 12.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 13.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 16.Setgħa ta' delegazzjoni leġiżlattiva (dibattitu)
 17.Is-sikurezza tal-avjazzjoni: lista sewda Komunitarja ta' kumpanniji tal-ajru (dibattitu)
 18.Ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni ***I (dibattitu)
 19.Linjigwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) ***I (dibattitu)
 20.Għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (dibattitu)
 21.Europeana - il-passi li jmiss (preżentazzjoni qasira)
 22.Evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benesseri tal-Annimali 2006-2010 (preżentazzjoni qasira)
 23.L-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima (preżentazzjoni qasira)
 24.L-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (preżentazzjoni qasira)
 25.Simplifikazzjoni tal-PAK (preżentazzjoni qasira)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2010 - 2011

Dati tas-seduti: 19 - 22 ta' April 2010

STRASBURGU

MINUTI

IT-TNEJN 19 TA' APRIL 2010

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.35.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


3. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-0035/2010) imressqa minn János Áder u László Tőkés f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Projbizzjoni fuq l-użu tat-teknoloġiji tat-tħaffir biċ-ċjanur fl-UE (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) imressqa minn Paolo De Castro, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Miżuri speċifiċi għas-swieq agrikoli (B7-0208/2010)

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) :

- Vilija Blinkevičiūtė, dwar is-Sena Ewropea għar-Responsabilizzazzjoni taż-Żgħażagħ fl-UE (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, dwar l-użu ta' patata ġenetikament modifikata fl-Unjoni Ewropea (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach u Lorenzo Fontana, dwar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli mal-fruntieri fl-UE (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo u Antonyia Parvanova, dwar id-dikjarazzjoni ta’ sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (0020/2010),

- Andreas Mölzer, dwar spekulazzjoni fi prodotti agrikoli (0021/2010),

- Andreas Mölzer, dwar l-ippjanar għall-emerġenzi u l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov u Andrey Kovatchev, dwar it-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq l-impjieg għaċ-ċittadini tal-Istati Membri ġodda (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen u Bas Eickhout, dwar il-protezzjoni ta' ekosistemi fraġli u speċijiet fil-periklu (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu u Csaba Sándor Tabajdi, dwar it-twaqqif ta' programm Erasmus għall-bdiewa żgħażagħ (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis u Marietta Giannakou, dwar il-ġlieda kontra l-qtil għall-unur (0027/2010),

- Tiziano Motti u Anna Záborská, dwar il-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali (0029/2010).


4. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- Rapport dwar "Europeana - il-passi li jmiss" (2009/2158(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imposti tas-sigurtà tal-avjazzjoni (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 71/317/KEE, 71/347/ KEE, 71/349/ KEE, 74/148/ KEE, 75/33/ KEE, 76/765/ KEE, 76/766/ KEE u 86/217/ KEE dwar il-metroloġija (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Rapport dwar is-semplifikazzjoni tal-PAK (2009/2155(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Rapport dwar evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benessri tal-Annimali 2006-2010 (2009/2202(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 dwar dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni ta' ċerti rekwiżiti u ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Rapport dwar l-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (2009/2156(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Rapport dwar il-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (2009/2152(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Rapport dwar l-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima (2009/2157(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (Riformulazzjoni) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-Seba’, it-Tmien, id-Disa’ u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: David Casa (A7-0065/2010)

- Rapport dwar id-definizzjoni ta' Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza tal-GNSS għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza 2008: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji (2010/2007(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Rapport dwar kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Rapport dwar il-Kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima I – Il-Parlament (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima II – Il-Kunsill (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet – Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 (2009/2167(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat ta' pressjoni li jista' jinġarr (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Rapport dwar kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Rapport dwar id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet Ewropej (2009/2099(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Rapport dwar is-setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva (2010/2021(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

- Rapport dwar l-istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina (2009/2213(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Rapport dwar l-objettivi strateġiċi u r-rakkomandazzjonijiet għall-politika tal-UE tat-trasport marittimu sal-2018 (2009/2095(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta' dawn l-azzjonijiet (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) mill-Membri

2.1) mistoqsijiet bi tweġiba orali għall-ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B7-0207/2010)

Lill-Kunsill:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

lill-Kummissjoni:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer u Nikolaos Salavrakos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (B7-0229/2010)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan u Daciana Octavia Sârbu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-bijodiversità tal-ħamrija (B7-0230/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Fond ta' Solidarjetà Soċjali Ewropew (B7-0231/2010)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' varjetà ta' patata transġenika fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B7-0232/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu u Traian Ungureanu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' qafas regolatorju komuni għat-trattament tal-infertilità (B7-0236/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ilħiq ta' ffrankar fl-effiċjenza tal-enerġija permezz tal-ipproċessar barra s-sit (B7-0237/2010)

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

2.3) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Anneli Jäätteenmäki, f'isem il-Grupp ALDE, Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE, Charles Goerens, f'isem il-Grupp ALDE, Louis Michel, f'isem il-Grupp ALDE u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill istabbiliment ta' kapaċità ta' reazzjoni rapida tal-UE (B7-0228/2010)

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET


5. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Skont l-Artikolu 123(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


6. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 15 ta' Marzu 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (Nru 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (Nru 0206/2010); Gundolf Riemer (Nru 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (Nru 0208/2010); Peter Tresnak (Nru 0209/2010); Muharem Alijevic (Nru 0210/2010); Oliver Zentay (2 firem) (Nru 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (Nru 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (Nru 0213/2010); Cardillo Salvo (Nru 0214/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0215/2010); Massimo Moltoni (Nru 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (Nru 0217/2010); Sandrine Stamm (Nru 0218/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0219/2010); Nicole Amsellem (Nru 0220/2010); Fabian Urburu (Nru 0221/2010); José Ramón Gil Benito (Nru 0222/2010); Nicolino Magliulo (Nru 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (Nru 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (Nru 0225/2010); Fiorella Silo (Nru 0226/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (Nru 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (Nru 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (Nru 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (Nru 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (Nru 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (Nru 0233/2010).

-------------

Data: 15 ta' April 2010

Peter Hollatz (Nru 0234/2010); Jean Pierre Save (Nru 0235/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0236/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (Nru 0238/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0239/2010); Birgit Schneider (Nru 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (Nru 0241/2010); Jenő Farkas (Nru 0242/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 firma) (Nru 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (Nru 0245/2010); Georgiana Beu (Nru 0246/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0247/2010); Liidia Volkova (Nru 0248/2010); Klaus Zydek (Nru 0249/2010); Raffaele Mancuso (Nru 0250/2010); Dinu Moldovanu (Nru 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (Nru 0252/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0253/2010); Jivka Stoianova (Nru 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (Nru 0255/2010); Iliana Nedelea (Nru 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (Nru 0257/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0258/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0259/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (Nru 0261/2010); Nina Prehn (Nru 0262/2010); Andrea Maori (Nru 0263/2010); Giovanni Bellin (Nru 0264/2010); Viive Sterpu (Nru 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (Nru 0266/2010); Milena Pehlivanova (Nru 0267/2010); Alexei Bazhenov (Nru 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (Nru 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (Nru 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (Nru 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (Nru 0272/2010); Mariagrazia Canuti (Nru 0273/2010); Doris Paula Römling (Nru 0274/2010); Karl Barwe (Nru 0275/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0276/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (Nru 0278/2010); Torsten Braasch (Nru 0279/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0280/2010); Marie Moritz (Nru 0281/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0282/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0283/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0284/2010); Frank Brierley (Nru 0285/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0286/2010); Francois Ben-Hadj (Nru 0287/2010); Oliver Hübke (Nru 0288/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (Nru 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (Nru 0291/2010); Jürgen Helten (Nru 0292/2010); CarSpringorum (Nru 0293/2010); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0294/2010).


7. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru II 2009, Diċembru 2009 u ta' Jannar 2010 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


8. Il-ġlieda kontra l-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0071/2009 ippreżentata mill-Membri Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg dwar il-ġlieda kontra l-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skont l-Artikolu 123 paragrafi 3 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni parzjali li jmiss, b'indikazzjoni fil-minuti ta' isem il-firmatarji. (Ara l-Anness 1 tal-Minuti tal-05.05.2010).

Tkellmet Elizabeth Lynne.


9. Immunità parlamentari

Waqt is-seduta plenarja tas-17 ta' Diċembru 2009 (punt 15 tal- Minuti ta' 17.12.2009), il-Parlament irrefera lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Marek Henryk Migalski, imressqa minn ċittadin Pollakk, permezz tal-avukat tiegħu.

Permezz ta' ittra tal-5 ta' Marzu 2010, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali avża lill-President tal-Parlament li, fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta' April 2009 dwar l-immunità parlamentari fil-Polonja, il-Kumitat tiegħu qies li din it-talba mhijiex ammissibbli.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti:

Johannes Cornelis van Baalen minflok Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Verifika tal-kredenzjali

Matul il-laqgħa tagħha tat-22 ta' Marzu 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ipproċediet, skont it-termini tal-Artikolu 3 (3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, għall-verifika tal-kredenzjali ta' Constance Le Grip u Jan Kozłowski u pproponiet, b'unanimità, li jkun ivvalidat il-mandat ta' Constance Le Grip b'effett mill-10 ta' Frar 2010 u l-mandat ta' Jan Kozłowski b'effett mill-4 ta' Marzu 2010.


12. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra mill-prodotti marbutin mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
irreferut responsabbli: ITRE

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
irreferut responsabbli: ITRE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 20 ta' April 2010.


13. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President weġġaħ lill-vittmi tal-inċident ferrovjarju tat-12 ta' April 2010 fl-Italja, kif ukoll lil qrabathom.

Radd il-ħajr lill-parteċipanti fis-seduta kommemorattiva tal-14 ta' April 2010 li kienet ġiet organizzata b'turija ta' solidarjetà mal-popolazzjoni Pollakka.

Tkellem Herbert Dorfmann dwar l-inċident ferrovjarju fl-Italja.

Il-President tkellem dwar iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali ta' din is-sessjoni parzjali u dwar l-impossibilità għal xi wħud fost il-membri li jkunu preżenti fi Strasburgu. Barra minhekk, ippreżenta proposta min-naħa tal-Konferenza tal-Presidenti intiża li tibdel l-ordni tal-ħidma. Hu irrimarka, fost affarijiet oħra, li, skont din il-proposta, ma kienx se jkun hemm seduta nhar il-Ħamis, lanqas votazzjonijiet fil-Plenarja jew fil-kumitati waqt is-sessjoni parzjali kollha. Hu avża li l-Membri kellhom ikunu jistgħu jiffirmaw ir-reġistru nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa.

Ħabbar li rċieva, nhar is-7 ta' April 2010, ittra ta' Nigel Farage (Ko-President tal-Grupp EFD) li fiha dan invoka l-Artikolu 6 tar-Regoli ta' Proċedura biex jilmenta dwar it-trattament tal-immunitajiet parlamentari fl-Ewropa. L-ilment intbagħat lill-Kumitat JURI.


14. Ordni tal-ħidma

Tkellmu: dwar il-bidliet proposti fl-ordni tal-ħidma mill-Konferenza tal-Presidenti (ara l-punt preċedenti), Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld u Charles Tannock.

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduta plenarja ta' April (PE 439.802/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (l-Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

L-aġenda ta' filgħodu se tkun kif ġej:

mid-9:00 sal-11:00: dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar it-traffiku tal-ajru fl-Ewropa

mill-11:00 sas-13:00: dikjarazzjoni ta' José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) dwar il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2010 u dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-koordinazzjoni tal-għajnuna umanitarja għal Ħaiti.

Mhux se jkun hemm votazzjonijiet.

L-Erbgħa

Mhux se jkun hemm votazzjonijiet.

Il-Ħamis

Is-seduta tħassret.

Hekk ġie stabbilit l-ordni tal-ħidma.


15. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-President ippreċiża l-modalitajiet tal-għoti tal-ħin biex wieħed jitkellem fil-kwadru tal-interventi ta' minuta.

Tkellem John Bufton li semma l-problemi marbutin mal-bidliet fl-ordni ta' ħidma, b'mod partikolari l-posponiment tal-votazzjonijiet kollha fis-seduta tas-6 ta' Mejju 2010, jum l-elezzjonijiet leġiżlattivi Brittanniċi (Il-President ħa nota ta' dan).

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, dan tal-aħħar biex jissokta dwar il-kwestjoni tal-attribuzzjoni tal-ħin biex wieħed jitkellem, Jörg Leichtfried u George Sabin Cutaş.

PRESIDENZA: Silvana KOCH-MEHRIN
Viċi President

Tkellmu: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth u Malika Benarab-Attou, din tal-aħħar dwar it-tqassim tal-ħin biex wieħed jitkellem.


16. Setgħa ta' delegazzjoni leġiżlattiva (dibattitu)

Rapport dwar is-setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jo Leinen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, u Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu: Maroš Šefčovič u .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali li jmiss.


17. Is-sikurezza tal-avjazzjoni: lista sewda Komunitarja ta' kumpanniji tal-ajru (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0024/2010) mressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Is-sikurezza tal-avjazzjoni: l-applikazzjoni tar-Regolament dwar il-lista sewda tal-UE (KE Nru 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (sostitut tal-awtur) għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Christine De Veyrac f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall u Marian-Jean Marinescu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jörg Leichtfried u Franz Obermayr.

Tkellmu: Silvia-Adriana Ţicău u Andris Piebalgs.

Id-dibattitu ngħalaq.

Tkellem Franz Obermayr biex jindika l-komportament, li fil-fehma tiegħu kienet inaċċettabbli, ta' Hans-Peter Martin matul l-interventi ta' minuta.


18. Ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imposti tas-sigurtà tal-avjazzjoni [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Hans-Peter Martin, li għamel dikjarazzjoni personali insegwitu għall-intervent ta' Franz Obermayr matul id-dibattitu preċedenti (punt 17), u Ioan Mircea Paşcu dwar il-progress tad-dibattiti.

Tkellmu: Artur Zasada f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Anna Rosbach f'isem il-Grupp EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu u Thomas Ulmer.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu u Franz Obermayr.

Tkellmu: Andris Piebalgs u Jörg Leichtfried.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: fis-sessjoni parzjali li jmiss.


19. Linjigwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui ppreżenta r-rapport minflok ir-rapporteur.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Sergio Paolo Francesco Silvestris f'isem il-Grupp PPE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp S&D, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer u Jörg Leichtfried.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann u Inés Ayala Sender.

Tkellmu: Andris Piebalgs u Saïd El Khadraoui.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: fis-sessjoni parzjali li jmiss.


20. Għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (dibattitu)

Rapport dwar l-objettivi strateġiċi u r-rakkomandazzjonijiet għall-politika tal-UE tat-trasport marittimu sal-2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen ippreżenta r-rapport tiegħu.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georgios Koumoutsakos f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Jean-Paul Besset f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Anna Rosbach f'isem il-Grupp EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău u Inés Ayala Sender..

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău u Georgios Koumoutsakos.

Tkellmu: Andris Piebalgs u Peter van Dalen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


21. Europeana - il-passi li jmiss (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar "Europeana - il-passi li jmiss" [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (rapporteur) għamlet il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmet Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


22. Evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benesseri tal-Annimali 2006-2010 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benessri tal-Annimali 2006-2010 - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă u Anneli Jäätteenmäki.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


23. L-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


24. L-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah u Czesław Adam Siekierski.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


25. Simplifikazzjoni tal-PAK (preżentazzjoni qasira)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: PAK simplifikata għall-Ewropa – suċċess għal kulħadd [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski u Peter Jahr.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 439.802/OJMA).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza