Index 
Proces-verbal
PDF 226kWORD 151k
Luni, 19 aprilie 2010 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 4.Depunere de documente
 5.Declaraţii scrise caduce
 6.Petiţii
 7.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 8.Combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)
 9.Imunitate parlamentară
 10.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 11.Verificarea prerogativelor
 12.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 13.Declaraţiile Preşedintelui
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Competenţa de delegare legislativă (dezbatere)
 17.Siguranţa aviaţiei: lista neagră comunitară a transportatorilor aerieni (dezbatere)
 18.Tarifele de securitate aviatică ***I (dezbatere)
 19.Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I (dezbatere)
 20.Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (dezbatere)
 21.Europeana – etapele următoare (prezentare succintă)
 22.Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (prezentare succintă)
 23.Agricultura în UE şi schimbările climatice (prezentare succintă)
 24.Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (prezentare succintă)
 25.Simplificarea PAC (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2010 - 2011

Şedinţele dintre 19 şi 22 aprilie 2010

STRASBOURG

PROCES-VERBAL

LUNI 19 APRILIE 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.35.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0035/2010) adresată de János Áder şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, Comisiei: Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianură în UE (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) adresată de Paolo De Castro, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Măsuri specifice destinate piețelor agricole (B7-0208/2010)

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Vilija Blinkevičiūtė, privind Anul european al mobilizării tineretului în UE (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, privind utilizarea cartofilor modificați genetic în Uniunea Europeană (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach şi Lorenzo Fontana, privind reintroducerea controalelor la frontieră în UE (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo şi Antonyia Parvanova, privind instituirea unui an european al combaterii violenței împotriva femeilor (0020/2010),

- Andreas Mölzer, privind speculațiile cu produse agricole (0021/2010),

- Andreas Mölzer, privind planurile de urgență și coordonarea intervențiilor de asistență (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov şi Andrey Kovatchev, privind ridicarea restricţiilor de angajare a cetăţenilor din noile state membre (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen şi Bas Eickhout, privind protecţia ecosistemelor fragile şi a speciilor aflate în pericol (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu şi Csaba Sándor Tabajdi, privind instituirea unui Program Erasmus pentru tinerii agricultori (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis şi Marietta Giannakou, privind combaterea crimelor de onoare (0027/2010),

- Tiziano Motti şi Anna Záborská, privind crearea unui sistem european de alertă rapidă (SEAR) împotriva pedofililor şi a autorilor actelor de hărţuire sexuală (0029/2010).


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- Raport referitor la „Europeana - etapele următoare” (2009/2158(INI)) - CULT - Raportoare: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN - Raportor: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO - Raportoare: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Raport referitor la simplificarea PAC (2009/2155(INI)) - AGRI - Raportor: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Raport referitor la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (2009/2202(INI)) - AGRI - Raportoare: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI - Raportor: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Raport referitor la agricultura în zonele afectate de handicapuri naturale: un bilanț de sănătate special (2009/2156(INI)) - AGRI - Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Raport Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acţiune la nivel european” (2009/2152(INI)) - ENVI - Raportor: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Raport referitor la agricultura în UE și schimbările climatice (2009/2157(INI)) - AGRI - Raportor: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON - Raportor: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al șaptelea, de al optulea, de al nouălea și de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2008; (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON - Raportor: David Casa (A7-0065/2010)

- Raport referitor la o nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE - Raportoare: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii de Supraveghere a GNSS European aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune 2008: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (2010/2007(INI)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea IV – Curtea de Justiţie (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea VII – Comitetul Regiunilor (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea I – Parlamentul European (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea II - Consiliul (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea V – Curtea de Conturi (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT - Raportor: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Comunităților și lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (2009/2167(INI)) - CONT - Raportor: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN - Raportor: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Raport referitor la dialogul dintre universități și mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (2009/2099(INI)) - CULT - Raportor: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Raport referitor la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI)) - JURI - Raportor: József Szájer (A7-0110/2010)

- Raport referitor la strategia UE în relaţiile cu America Latină (2009/2213(INI)) - AFET - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Raport referitor la obiectivele strategice şi la recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (2009/2095(INI)) - TRAN - Raportor: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 20082013 prin încetarea finanţării anumitor acţiuni comunitare şi modificarea limitei de finanţare a acestora (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE - Raportoare: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) de către deputaţi:

2.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură) (B7-0207/2010)

Consiliului:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

Comisiei:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer Nikolaos Salavrakos. Propunere de rezoluţie referitoare la consolidarea Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) (B7-0229/2010)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan Daciana Octavia Sârbu. Propunere de rezoluţie referitoare la protecția diversității solului (B7-0230/2010)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Propunere de rezoluţie referitoare la crearea unui Fond european de solidaritate socială (B7-0231/2010)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluţie referitoare la producerea şi comercializarea unui sortiment de cartof transgenic în statele membre ale Uniunii Europene (B7-0232/2010)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu Traian Ungureanu. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea unor reguli unitare privind tratamentul impotriva infertilitatii (B7-0236/2010)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Propunere de rezoluţie referitoare la realizarea unor economii în materie de randament energetic prin prelucrare externă (B7-0237/2010)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

2.3) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE, Marielle De Sarnez, ALDE, Charles Goerens, ALDE, Louis Michel, ALDE Frédérique Ries, ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la înființarea unei Unități de reacție rapidă a UE (B7-0228/2010)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET


5. Declaraţii scrise caduce

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 au devenit caduce în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


6. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

15 martie 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nr. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nr. 0206/2010); Gundolf Riemer (nr. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nr. 0208/2010); Peter Tresnak (nr. 0209/2010); Muharem Alijevic (nr. 0210/2010); Oliver Zentay (2 semnături) (nr. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nr. 0213/2010); Cardillo Salvo (nr. 0214/2010); (nume confidenţial) (nr. 0215/2010); Massimo Moltoni (nr. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nr. 0217/2010); Sandrine Stamm (nr. 0218/2010); (nume confidenţial) (nr. 0219/2010); Nicole Amsellem (nr. 0220/2010); Fabian Urburu (nr. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (nr. 0222/2010); Nicolino Magliulo (nr. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nr. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nr. 0225/2010); Fiorella Silo (nr. 0226/2010); (nume confidenţial) (nr. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nr. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nr. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nr. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nr. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nr. 0233/2010).

-------------

15 aprilie 2010

Peter Hollatz (nr. 0234/2010); Jean Pierre Save (nr. 0235/2010); (nume confidenţial) (nr. 0236/2010); (nume confidenţial) (nr. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nr. 0238/2010); (nume confidenţial) (nr. 0239/2010); Birgit Schneider (nr. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nr. 0241/2010); Jenő Farkas (nr. 0242/2010); (nume confidenţial) (nr. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 semnături) (nr. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nr. 0245/2010); Georgiana Beu (nr. 0246/2010); (nume confidenţial) (nr. 0247/2010); Liidia Volkova (nr. 0248/2010); Klaus Zydek (nr. 0249/2010); Raffaele Mancuso (nr. 0250/2010); Dinu Moldovanu (nr. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nr. 0252/2010); (nume confidenţial) (nr. 0253/2010); Jivka Stoianova (nr. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nr. 0255/2010); Iliana Nedelea (nr. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nr. 0257/2010); (nume confidenţial) (nr. 0258/2010); (nume confidenţial) (nr. 0259/2010); (nume confidenţial) (nr. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nr. 0261/2010); Nina Prehn (nr. 0262/2010); Andrea Maori (nr. 0263/2010); Giovanni Bellin (nr. 0264/2010); Viive Sterpu (nr. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nr. 0266/2010); Milena Pehlivanova (nr. 0267/2010); Alexei Bazhenov (nr. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nr. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nr. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nr. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nr. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (nr. 0273/2010); Doris Paula Römling (nr. 0274/2010); Karl Barwe (nr. 0275/2010); (nume confidenţial) (nr. 0276/2010); (nume confidenţial) (nr. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr. 0278/2010); Torsten Braasch (nr. 0279/2010); (nume confidenţial) (nr. 0280/2010); Marie Moritz (nr. 0281/2010); (nume confidenţial) (nr. 0282/2010); (nume confidenţial) (nr. 0283/2010); (nume confidenţial) (nr. 0284/2010); Frank Brierley (nr. 0285/2010); (nume confidenţial) (nr. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (nr. 0287/2010); Oliver Hübke (nr. 0288/2010); (nume confidenţial) (nr. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nr. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nr. 0291/2010); Jürgen Helten (nr. 0292/2010); CarSpringorum (nr. 0293/2010); (nume confidenţial) (nr. 0294/2010).


7. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie II 2009, decembrie 2009 şi ianuarie 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


8. Combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0071/2009 depusă de deputaţii Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg privind combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi şi va fi publicată în Textele adoptate din următoarea perioadă de sesiune, numele semnatarilor fiind indicate în procesul verbal (a se vedea anexa 1 la procesul verbal din 5.5.2010).

A intervenit Elizabeth Lynne.


9. Imunitate parlamentară

În cadrul şedinţei plenare din 17 decembrie 2009 (punctul 15 al PV din 17.12.2009), Parlamentul a sesizat Comisia pentru afaceri juridice cu privire la o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Marek Henryk Migalski, prezentată de un cetăţean polonez prin intermediul avocatului său.

Prin scrisoare sa din 5 martie 2010, preşedintele Comisiei pentru afaceri juridice a comunicat Preşedintelui Parlamentului că, având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la imunitatea parlamentară în Polonia, comisia sa a considerat că cererea respectivă este inadmisibilă.


10. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite:

Johannes Cornelis van Baalen în locul lui Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Verificarea prerogativelor

În cadrul reuniunii sale din 22 martie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a efectuat, înconformitate cu articolul 3 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, verificarea prerogativelor lui Constance Le Grip şi Jan Kozłowski şi a propus, în unanimitate, validarea mandatului lui Constance Le Grip cu efect de la 10 februarie 2010 şi a mandatului lui Jan Kozłowski cu efect de la 4 martie 2010.


12. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
retrimis fond: ITRE

- Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor (reformare) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
retrimis fond: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 20 aprilie 2010.


13. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a adus omagiu victimelor accidentului ferviar din 12 aprilie 2010 din Italia şi familiilor acestora.

Acesta le-a mulţumit celor care au participat la reuniunea de comemorare din 14 aprilie 2010 organizată în mod solidar cu poporul polonez.

A intervenit Herbert Dorfmann privind accidentul feroviar din Italia.

Preşedintele a menţionat circumstanţele excepţionale în care se desfăşoară această perioadă de sesiune şi faptul că unii dintre membri nu au putut fi prezenţi la Strasbourg. În plus, acesta a prezentat o propunere din partea Conferinţei preşedinţilor de a schimba ordinea lucrărilor. Acesta a anunţat, printre altele, că, conform acestei propuneri, joi nu se va desfăşura şedinţa şi că nu vor avea loc votări în plen sau în comisii pe toată durata sesiunii. Acesta a anunţat că deputaţii pot semna prezenţa joi şi vineri.

Preşedintele a anunţat că a primit, la 7 aprilie 2010, o scrisoare din partea lui Nigel Farage (copreşedintele grupului EFD) în care acesta invoca articolul 6 din regulament pentru a se plânge de modul de tratare al imunităţii parlamentare în Europe. Plângerea a fost transmisă Comisiei JURI.


14. Ordinea lucrărilor

Au intervenit: privind schimbările de pe ordinea de zi de lucru propuse de Conferinţa preşedinţilor (a se vedea punctul precedent) Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld şi Charles Tannock.

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţei plenare din aprilie (PE 439.802/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Ordinea de zi de dimineaţă se va desfăşura după cum urmează:

9.00-11.00: declaraţii ale Consiliului şi Comisiei privind trafuicul aerian în Europa

11.00-13.00: declaraţia lui José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) privind programul legislativ şi de lucru al Comisiei (pentru 2010) şi declaraţia Comisiei privind coordonarea ajutorului umanitar în Haiti.

Nu se va vota.

Miercuri

Nu se va vota.

Joi

Şedinţa a fost suspendată.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Preşedinta a precizat modalităţile de repartizare a timpului afectat luărilor de cuvânt în cadrul procedurii intervenţiilor de un minut.

A intervenit John Bufton, care a menţionat problemele legate de schimbările de pe ordinea de zi, în special în ceea ce priveşte reportarea tutror voturilor pentru şedinţa din 6 mai 2010, în aceaşi zi având loc alegeri legislative în Marea Britanie (preşedinta a luat act de acest aspect).

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, acesta din urmă a revenit asupra chestiunii repartizării timpului afectat luărilor de cuvânt, Jörg Leichtfried şi George Sabin Cutaş.

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Au intervenit: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth şi Malika Benarab-Attou, aceasta din urmă a intervenit privind repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt.


16. Competenţa de delegare legislativă (dezbatere)

Raport referitor la delegarea puterii legislative [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jo Leinen (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, şi Hans-Peter Martin, neafiliat.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi József Szájer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


17. Siguranţa aviaţiei: lista neagră comunitară a transportatorilor aerieni (dezbatere)

Întrebare orală (O-0024/2010) adresată de Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Siguranța aviației: punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 privind lista neagră a UE (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea orală.

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Christine De Veyrac, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jörg Leichtfried şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Silvia-Adriana Ţicău şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Franz Obermayr pentru a menţiona comportamentul inaccceptabil, din punctul său de vedere, al lui Hans-Peter Martin în timpul intervenţiilor de un minut.


18. Tarifele de securitate aviatică ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried şi-a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Hans-Peter Martin, pentru un aspect personal, în urma intervenţiei lui Franz Obermayr în cadrul dezbaterii precedente (punctul 17), şi Ioan Mircea Paşcu în ceea ce priveşte desfăşurarea dezbaterilor.

Au intervenit: Artur Zasada, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu şi Thomas Ulmer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Andris Piebalgs şi Jörg Leichtfried.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


19. Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Comisia pentru transport şi turism -. Raportor: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sergio Paolo Francesco Silvestris, în numele Grupului PPE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer şi Jörg Leichtfried.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann şi Inés Ayala Sender.

Au intervenit: Andris Piebalgs şi Saïd El Khadraoui.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


20. Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (dezbatere)

Raport referitor la obiectivele strategice şi la recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Georgios Koumoutsakos, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău şi Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău şi Georgios Koumoutsakos.

Au intervenit: Andris Piebalgs şi Peter van Dalen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


21. Europeana – etapele următoare (prezentare succintă)

Raport referitor la „Europeana - etapele următoare” [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (raportoare) face prezentarea.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


22. Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (prezentare succintă)

Raport referitor la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (raportoare) face prezentarea.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă şi Anneli Jäätteenmäki.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


23. Agricultura în UE şi schimbările climatice (prezentare succintă)

Agricultura UE şi schimbările climatice [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (raportor) face prezentarea.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski,Chris Davies şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


24. Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (prezentare succintă)

Raport referitor la agricultura în zonele afectate de handicapuri naturale: un bilanț de sănătate special [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (raportor) face prezentarea.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah şi Czesław Adam Siekierski.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


25. Simplificarea PAC (prezentare succintă)

Raport referitor la simplificarea PAC [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (raportor) face prezentarea.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski şi Peter Jahr.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 439.802/OJMA).


27. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar-General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate