Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

PROTOKOLL

TISDAGEN DEN 20 APRIL 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy