Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

2. Дневен ред
CRE

Вследствие на промените, внесени вчера в дневния ред на текущата месечна сесия (точка 14 от протокола от 19.4.2010 г.) Председателят, със съгласието на политическите групи, предложи следните изменения в дневния ред за сряда 21 април 2010 г.:

- времето за въпроси към Съвета (точка 7 от дневния ред) се отменя;

- препоръката за второ четене Silvia-Adriana Ţicău - "Енергийни характеристики на сградите (преработка)" (точка 112 от дневния ред) се оттегля от дневния ред;

- въпросът с искане за устен отговор относно "Забрана за използването на цианид в минните технологии" (точка 102 от дневния ред) се включва в следобедния дневен ред непосредствено след разискванията относно "SWIFT" (точка 119 от дневния ред) и "Данни от досиетата на пътниците (PNR данни)" (точка 124 от дневния ред);

- пленарното заседание ще приключи в 19 часа; нощно заседание няма да се проведе.

Дневният ред беше изменен в този вид. (вж. също точка 9 от протокола от 20.4.2010 г.)

Изказа се Paul Rübig, за да се осведоми за дейностите в четвъртък. (Председателят му отговори, че работата в Парламента ще продължи нормално, с изключение на пленарното заседание и гласуванията в комисиите; той добави, че ще изпрати на всички членове по-подробно електронно писмо по този въпрос.)

Правна информация - Политика за поверителност