Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. april 2010 - Strasbourg

2. Dagsorden
CRE

I tilknytning til de ændringer af dagsordenen for indeværende mødeperiode, der var blevet foretaget dagen forinden (punkt 14 i protokollen af 19.4.2010), foreslog formanden med de politiske gruppers opbakning følgende ændringer for onsdag den 21. april 2010:

- Spørgetid til Rådet (punkt 7 på dagsordenen) skulle udgå

- Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău - "Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)" (punkt 112 på dagsordenen) blev taget af dagsordenen

- Den mundtlige forespørgsel om "Forbud mod anvendelse af cyanid i forbindelse med minedrift" (punkt 102 på dagsordenen) opførtes på dagsordenen om eftermiddagen umiddelbart efter forhandlingerne om henholdsvis "SWIFT" (punkt 119 på dagsordenen) og "Passagerliste (PNR)" (punkt 124 på dagsordenen)

- Mødet ville slutte kl. 19.00; der ville således ikke være noget sent møde.

Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed (se også punkt 9 i protokollen af 20.4.2010).

Paul Rübig tog ordet for at få yderligere oplysninger om torsdagens aktiviteter (formanden svarede ham, at Parlamentets arbejde ville finde sted som normalt, bortset fra plenum og afstemningerne i udvalgene; han tilføjede, at han ville sende en email om dette emne med nærmere oplysninger til samtlige medlemmer).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik