Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

2. Föredragningslista
Fullständigt förhandlingsreferat

Till följd av föregående dags ändringar av föredragningslistan för den innevarade sammanträdesperioden (punkt 14 i protokollet av den 19.4.2010) föreslog talmannen, med de politiska gruppernas samtycke, följande ändringar för onsdagen den 21 april 2010:

- frågestunden med frågor till rådet (punkt 7 i föredragningslistan) skulle utgå,

- Silvia-Adriana Ţicăus andrabehandlingsrekommendation - "Byggnaders energiprestanda (omarbetning)" (punkt 112 i föredragningslistan) skulle styrkas från föredragningslistan,

- den muntliga frågan"Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid" (punkt 102 i föredragningslistan) skulle föras upp på föredragningslistan direkt efter debatterna om "SWIFT" (punkt 119 i föredragningslistan) och om "Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)" (punkt 124 i föredragningslistan),

- sammanträdet skulle avslutas kl.19.00 och det skulle således inte förekomma något nattsammanträde.

Föredragningslistan ändrades på detta sätt (se även punkt 9 i protokollet av den 20.4.2010).

Talare: Paul Rübig frågade om torsdagens verksamhet. (Talmannen svarade att parlamentets arbete skulle fortgå som vanligt, med undantag för sammanträdesperioden och omröstningarna i utskotten. Han tillade att han skulle skicka ut ett e-brev med närmare uppgifter om detta till samtliga ledamöter).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy