Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. dubna 2010 - Štrasburk

3. Přerušení letecké dopravy v Evropě (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Přerušení letecké dopravy v Evropě

Předseda vystoupil s krátkým úvodem.

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení a předseda zopakoval, že Parlament je ochoten s Radou a Komisí spolupracovat.

Siim Kallas (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx a Isabelle Durant.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada a Jörg Leichtfried.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira a Robert Goebbels.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

Vystoupili: Diego López Garrido, Gay Mitchell, posledně jmenovaný rovněž k organizaci rozpravy, a Siim Kallas.

Předseda zdůraznil význam této rozpravy.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí