Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. april 2010 - Strasbourg

3. Forstyrrelse af lufttrafikken i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forstyrrelse af lufttrafikken i Europa

Formanden gav en kortfattet introduktion til emnet.

Diego López Garrido (formand for Rådet) afgav redegørelsen, og formanden understregede igen Parlamentets vilje til at samarbejde med Rådet og Kommissionen.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx og Isabelle Durant.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada og Jörg Leichtfried.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira og Robert Goebbels.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

Talere: Diego López Garrido, Gay Mitchell, hvoraf sidstnævnte også udtalte sig om tilrettelæggesen af forhandlingen, og Siim Kallas.

Formanden understregede vigtigheden af denne forhandling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik