Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 20. huhtikuuta 2010 - Strasbourg

3. Lentoliikenteen häiriöt Euroopassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lentoliikenteen häiriöt Euroopassa

Puhemies esitteli aiheen lyhyesti.

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman, ja puhemies ilmaisi jälleen parlamentin olevan halukas tekemään yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx ja Isabelle Durant.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada ja Jörg Leichtfried.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira ja Robert Goebbels.

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Puheenvuorot: Diego López Garrido, Gay Mitchell, joka kommentoi myös keskustelun järjestämistä, sekä Siim Kallas.

Puhemies korosti tämän keskustelun tärkeyttä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö