Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. balandžio 20 d. - Strasbūras

3. Sutrikęs oro eismas Europoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Sutrikęs oro eismas Europoje

Pirmininkas padarė trumpą įžangą.

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą ir Pirmininkas dar kartą priminė apie Parlamento norą bendradarbiauti su Taryba ir Komisija.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx ir Isabelle Durant.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada ir Jörg Leichtfried.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira ir Robert Goebbels.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

Kalbėjo: Diego López Garrido, Gay Mitchell taip pat ir apie diskusijų organizavimą ir Siim Kallas.

Pirmininkas pabrėžė, kokios svarbios šios diskusijos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika