Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 20. aprīlis - Strasbūra

3. Gaisa satiksmes pārtraukšana Eiropā (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gaisa satiksmes pārtraukšana Eiropā.

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu ievadrunu.

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu, un sēdes vadītājs vēlreiz uzsvēra Parlamenta vēlmi sadarboties ar Padomi un Komisiju.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx un Isabelle Durant.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada un Jörg Leichtfried.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira un Robert Goebbels.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

Uzstājās Diego López Garrido, Gay Mitchell, kurš izteicās arī par debašu norisi, un Siim Kallas.

Sēdes vadītājs uzsvēra, ka šīs debates ir svarīgas.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika