Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 20. april 2010 - Strasbourg

3. Motnje letalskega prometa v Evropi (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Motnje letalskega prometa v Evropi

Predsednik je podal kratek uvod.

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) je podal izjavo, predsednik pa je ponovno poudaril, da je Parlament pripravljen sodelovati s Svetom in Komisijo.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx in Isabelle Durant.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada in Jörg Leichtfried.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira in Robert Goebbels.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govorili so Diego López Garrido, Gay Mitchell, ta tudi o izvedbi razprave, in Siim Kallas.

Predsednik je poudaril pomembnost te razprave.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov