Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

4. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010

Talmannen gjorde ett kortfattat inledande uttalande till debatten.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.

Talare: José Manuel Barroso och Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

PRÉSIDENCE: Libor ROUČEK
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy