Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

5. Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti

Kristalina Georgieva i Andris Piebalgs (członkowie Komisji) złożyli oświadczenie.

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Kriton Arsenis, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Franziska Keller i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności