Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

5. Samordning av humanitärt bistånd och återuppbyggnad i Haiti (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Samordning av humanitärt bistånd och återuppbyggnad i Haiti

Kristalina Georgieva och Andris Piebalgs (ledamöter av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gay Mitchell för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Kriton Arsenis, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Franziska Keller och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Kristalina Georgieva och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy