Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13 h 10 och återupptogs kl. 15 h 05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy