Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

7.1. Fria frågor

Talare: för att ställa frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Othmar Karas för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy