Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg

7.2. Tööhõive olukord Euroopa Liidus

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter ja Liisa Jaakonsaari, et esitada küsimusi, millele vastas José Manuel Barroso (komisjoni president).

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika