Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 20. aprīlis - Strasbūra

7.2. Nodarbinātības stāvoklis Eiropas Savienībā

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter un Liisa Jaakonsaari, lai uzdotu jautājumus José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājam), kurš uz tiem atbildēja.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika