Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. dubna 2010 - Štrasburk

7. Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
CRE

7.1. Libovolné otázky
CRE

Othmar Karas za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, a Andrew Henry William Brons nezařazený vystoupili, aby položili otázky a doplňující otázky. José Manuel Barroso (předseda Komise) na tyto otázky odpověděl .


7.2. Stav zaměstnanosti v EU
CRE

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter a Liisa Jaakonsaari se zvednutím ruky přihlásili o slovo, aby položili otázky. José Manuel Barroso (předseda Komise) na tyto otázky odpověděl.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí