Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. april 2010 - Strasbourg

7. Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
CRE

7.1. Valgfrie emner
CRE

Talere: for at stille spørgsmål og supplerende spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), som besvarede disse: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen og Andrew Henry William Brons, løsgænger.


7.2. Beskæftigelsessituationen i EU
CRE

Talere: efter catch-the-eye-proceduren for at stille spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), som besvarede disse: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter og Liisa Jaakonsaari.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik